MOGUĆNOSTI I KARAKTERISTIKE

PROIZVODNIH KAPACITETA

 

STRUGANJE:

 

 

 

 

 

1.

Univerzalni strugovi (IT8):

 

 

Karusel strug (IT8):

 

 - prečnici do Æ800mm

 

 

 - prečnici do Æ1500mm

 

 - raspon dužina do 2800mm

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Numerički strugovi (IT7):

 

 

 

 

 - prirubnice do Æ200mm i

 

 

 

 

   dužine do 120mm

 - vratila do Æ160mm i

 

 

 

 

GLODANJE:

 

 

 

 

 

1.

Univerzalne glodalice (IT8):

 

2.

Portalne glodalice (IT8):

 

 - dimenzije stola do 350x1700mm

 

 

 - dimenzije stola do 900x3000mm

 

 - visinske dimenzije do 400mm

 

 

 - vertikalne dimenzije do 900mm

 

 

 

 

 - težina radnog komada 4000kg

3.

Programske NC glodalice (IT7):

 

 

 

 

- dimenzije stola do 500x1600mm

 

4

Vertikalna glodalica

 

- visinske dimenzije do 710mm

 

 

 

 

RENDISANJE:

 

 

 

 

 

1.

Dugohodne rendisaljke (IT9):

 

 

2. Kopirno rendisanje

 

- do 6000mm dužine i 1600mm širine

 

 

 

BUŠENJE:

 

 

 

 

 

1.

Stubne bušilice (IT8):

 

2.

Radijalne bušilice (IT7):

 

- dimenzije do Æ 80mm i dužine 280mm

 

 

- do Æ120mm i dužine bušenja 300mm

 

- dimenzije stola do 640 x 770mm

 

 

- dimenzije stola do 1500 x 3160mm

 

 

 

 

 

3.

Horizontalne bušilice

 

4.

Obradni centar ²MAZAK² (IT7):

 

 ²BORWERK² (IT7):

 

 

- dimenzije stola 630x630mm

 

- dimenzije stola do 1250 x 3150mm

 

 

- XxYxZ = 1000x850x930mm

 

- radni hodovi do 1600x2000mm

 

 

- težina radnog komada 1000kg

 

- težina radnog komada 1500 ¸12500kg

 

 

 

 

 

 

5.

Duboko bušenje

5.

Koordinatna bušilica CNC (IT7):

 

 

 

 

- dimenzije stola 1500 x 1000mm

 

 

 

 

- XxYxZ = 1500 x 1000 x 850mm

 

 

 

PROVLAČENJE:

 

 

 

 

1.

Vertikalna i horizontalna provlakačica (IT8):

 

 

 

- dužina hoda do 1600mm

 

 

 

- sila provlačenja do 16t

 

 

 

 

 

 

OZUBLJENJE:

 

 

 

 

 

1.

Konični zupčanici (sa pravim i

 

2.

Cilindrični sa pravim i kosim zubima (IT8):

 

zavojnim zubima) (IT8):

 

 

- do Æ1250mm i modula 16

 

- do Æ 500mm i modula 10

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Glodanje puževa i ožljebljenja (IT8):

 

4.

Unutrašnja ozubljenja (IT9):

 

- do modula 10

 

 

- do Æ 800mm i modula 10

 

- dužine do 2000mm

 

 

 

BRUŠENJE:

 

 

 

 

 

1.

Univerzalno Spoljno okruglo (IT6):

 

2.

Čelo - rupa (IT6):

 

- do Æ630mm

 

 

- do Æ630mm

 

- dužine brušenja do 3000mm

 

5.

Ravno brušenje- portalna brusilica L=6000mm

 

 

 

 

 

3.

Brušenje puževa i navoja (IT6):

 

4.

Brušenje zuba (pravi i kosi) (IT6):

 

- do Æ315mm

 

 

- do modula 10

 

- dužine do 500mm

 

 

- dužine do 500mm

 

 

 

 

- kvaliteti do 6 po DIN

TERMIČKA OBRADA:

 

 

 

 

 

1.

Indukciono kaljenje:

 

2.

Poboljšanje i cementacija (gasno):

 

- do Æ500mm

 

 

- 1200x900x600mm (dimenzije peći)

 

- dužine do 2000mm

 

 

- veličina šarže do 400 kg

 

- maksimalna radna temp. 1200oC

 

 

- radna temperatura do 900oC

 

 

 

 

 

3.

žarenje (meko, rekristalizaciono,

 

4.

Bruniranje:

 

normalizaciono, protivnaponsko):

 

 

- 700x300x400mm (dimenzije kade)

 

Æ 900x2500mm (dimenzije peći)

 

 

- komadi do 20 kg

 

- veličina šarže do 800 kg

 

 

 

 

- radna temperatura do 860oC

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrada deformacijom SEČENJE I SAVIJANJE LIMA:

 

 

 

 

 

1.

CNC MAŠINA ZA SEČENJE PLAZMOM:

 

 

 

 

- Dimenzije lima 2000x6000mm

 

 

 

 

- max debljina probijanja 32 mm (konstruktivni Č.) i 25mm (nerđajući čelici)

 

- max debljina sečenja 65 mm (konstruktivni Č.)  i 50mm (nerđajući čelici)

 

 

 

 

 

3.

CNC PRESA ZA PROFILNO SAVIJANJE

 

2.

CNC MAKAZE ZA SEČENJE LIMA

 

- Sila savijanja 300t

 

 

- Dužina sečenja 3080 mm

 

- Radna dužina 3050 mm

 

 

- Debljina sečenja 13 mm

 

- Razmak između bočnih stranica 2550mm

 

 

 

 

 

 

 

 

CNC STRUGANJE I GLODANJE

 

 

 

 

 

1.

CNC struganje

 

2.

CNC glodanje

 

max prečnik komada 560mm

 

 

Dimenzije stola 400x1270 mm

 

max prečnik struganja 460mm

 

 

Pomak alat u Z osi 600mm

 

max dužina struganja 750mm

 

 

max. težina radnog komada 600kg

 

 

 

 

 

3.

CNC vertikalni obradni centar

 

 

 

 

Dimenzije stola 1300 x 600mm

 

 

 

 

Posmak  X –1100mm

 

 

 

 

           Y – 650mm

 

 

 

 

            Z – 600mm

 

 

 

 

max. težina radnog komada 1100 kg