AD POBEDA HOLDING uspeŇ°no proizvodi:

- Traktorsku kiper prikolicu,
- Spojnice.