Prenosnici snage i obrtnog momenta
Elastične spojnice
Elastične spojnice za vratila za nominalne obrtne momente od 5 do 10000 Nm. Varijante: sa dužim i kraćim glavčinama, reda gradnje 4 i 5
Elastične spojnice
Visoko elastične spojnice u izvedbi prirubnica-vratilo, naročito za primenu kod klipnih mašina, za gradnju elektroaparata, kompresora, građevinskih mašina i u brodogradnji. Za nominalne obrtne momente od 50 do 2500 Nm. Varijante: s dva gumena uloška za visoka opterećenja i s priključkom na zglobno vratilo.
Fleksibilne zupčaste spojnice
Zupčaste spojnice sa zaobljenim zupcima, male dimenzije, najveći obrtni moment, veliki brojevi obrtaja. Nominalni obrtni moment od 500 do 125000 Nm. Varijante: Kao poluspojnica, s umetnutim vratilom, s mogućnošću isključivanja s kočnim dobošom i kočnim diskom.
Mehaničke lamelaste spojnice
Mehaničke uključno-isključne lamelaste spojnice s uparivanjem lamela čelik-čelik (za morski rad), čelik-organska obloga (za suvi rad). Varijante: Jednostrane i dvostrane s vratilom i bez vratila, imaju veliku primenu u alatnim mašinama.
Elektromagnetne lamelaste spojnice – kočnice
Jednostavna izvedba, male dimenzije, povoljne karakteristike habanja, mogućnost daljinskog upravljanja i veliki obrtni moment do 10000 Nm. Primena za vlažan i suv rad. Veliki broj izvedbi. Odgovaraju zahtevima najmodernije mašinogradnje.
Elektromagnetne opružne kočnice
Elektromagnetne opružne kočnice s dve tarne površine tipa BMF. Nominalni kočni moment od 5 do 360 Nm. Ugradnja u dizalične pogone. Poseduje uređaje za deblokadu. Varijante: sa i bez podešavanja kočnog momenta, sa i bez priključne ploče.
Lamelaste sigurnosne spojnice
Lamelaste sigurnosne spojnice isporučuju se u raznim varijantama i veličinama. Primenjuju se u brodogradnji, alatnim mašinama i u procesnoj industriji. Uparivanje lamela čelik-čelik, čelik-sinterovana bronza za mokar rad i čelik-organska obloga za suvi rad.
Hidrauličke uključno-isključne spojnice
Hidrauličke, uključno-isključne spojnice sa sinter lamelama primenljive za pogonske blokove, građevinske i alatne mašine. Izvode se kao jednostruke i dvostruke.